ภาพกิจกรรม
การรับการนิเทศก์ติดตามก่อนเปิดภาคเรียน
1 มิถุนายน 2564 ขอขอบคุณท่านศน.บุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนนาอินวิทยาคม
18 พฤษภาคม 2564 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามแบบประเมินระบบ Thai Stop Covid Plus #TSC จากท่านรุจิรา เทพอาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.อต.เขต 1 และคุณเจิมตะวัน เข็มมงคล นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2564,19:45   อ่าน 237 ครั้ง