ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่ไปอยู่กับผู้ปกครอง #ต่างจังหวัดช่วงปิดเทอม ให้นักเรียนเดินทางกลับ (อ่าน 67) 13 มิ.ย. 63
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนนาอินวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 464) 05 ก.พ. 62
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่๑ มัธยมศึกษาปีที่๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ขอ (อ่าน 404) 05 ก.พ. 62
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนนาอินวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 460) 05 ก.พ. 62
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของ (อ่าน 410) 05 ก.พ. 62
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย (อ่าน 549) 05 ต.ค. 61
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้าง ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนน (อ่าน 903) 04 ต.ค. 61
ประกาศ ร.ร.นาอินวิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐ (อ่าน 1483) 20 ก.ย. 61
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ (อ่าน 553) 21 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนนาอินวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานช่างยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร (อ่าน 525) 04 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย หรือเอกการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 827) 12 พ.ค. 60
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย หรือเอกการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 896) 11 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย หรือเอกการประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 747) 24 เม.ย. 60
(31/01/59)แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ป.1 ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนนาอินวิทยาคม ปีการศ (อ่าน 751) 31 ม.ค. 60
เข้าสู่เว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อดูข่าวสารจากสำนักงานเขต (อ่าน 6167) 05 ส.ค. 59
เรียนรู้ด้วยห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom) (อ่าน 715) 05 ส.ค. 59
6 สัปดาห์ประชามติ (7 สิงหาคม 2559 ออกเสียงประชามติ) (อ่าน 1206) 13 ก.ค. 59
เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 959) 04 ก.ค. 59
ผล O-NET ,NT , LAS ย้อนหลัง 3 ปีของโรงเรียนนาอินวิทยาคม (อ่าน 965) 24 มิ.ย. 59
แจ้งคณะครู เข้าอบรมระบบ TEPE Online การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติ (อ่าน 2240) 23 มิ.ย. 59
แจ้งคณะครู เข้าอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ปี 2559 (อ่าน 833) 23 มิ.ย. 59
โรงเรียนนาอินวิทยาคมจะมีจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิ.ย. 2559 (อ่าน 512) 15 มิ.ย. 59
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมลงทะเบียนในหัวข้อรายชื่อศิษย์เก่า เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางโรงเรียนต่อไป (อ่าน 599) 15 มิ.ย. 59
เอกสารเผยแพร่กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนนาอินวิทยาคม (อ่าน 885) 07 มิ.ย. 59
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนนาอินวิทยาคมปีการศึกษา 2559 (อ่าน 7499) 01 มิ.ย. 59
ประกาศ...วันจันทร์ที่ 30 พ.ค.2559 มีบริการตัดผมนักเรียนฟรีจากร้านแชมป์บาร์เบอร์ อุตรดิตถ์ (อ่าน 611) 30 พ.ค. 59
ประกาศ...เว็บบอร์ดของโรงเรียนนาอินวิทยาคมได้เปิดระบบให้คณะครูและนักเรียนได้เข้าไปสมัครสมาชิกได้แล้วค (อ่าน 570) 27 พ.ค. 59
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สพฐ (อ่าน 530) 16 พ.ค. 59