ภาพกิจกรรม
คณะจากโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) นำโดยท่านผอ.เกรียงไกร สิงห์แก้ว ให้เกียรติศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนาอินวิทยาคม
English Lesson โดย nain vittaya
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2564,08:48   อ่าน 104 ครั้ง