ถาม-ตอบ (Q&A)
ชนิดของคอมพิวเตอร์
โพสโดย
ทิพวรรณ
benzthiappawan@gmail.com
 

ประเภทของคอมพิวเตอร์
เราสามารถแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ออกตามขนาดและประสิทธิภาพในการใช้งาน ได้ดังนี้
 
1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับงานเฉพาะด้าน
       ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในด้านการคำนวณและประมวลผลสูงสุด มีความรวดเร็วในการคำนวณได้มากกว่าหนึ่งล้านล้านต่อวินาที ( 1 Trillion calculations per second ) ภายในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ สามารถรองรับโปรเซสเซอร์ได้มากกว่า 100 ตัว หน่ายวัดความเร็วของคอมพิวเตอร์นี้คือ หน่วยจิกะฟลอบ มักนำไปใช้ทำงานเฉพาะด้านต่างๆ เช่น งานวิจัยหรืองานค้นคว้าทดลองขององค์กรใหญ่ๆ ระดับประเทศ  เป็นต้น
 
 
ภาพซูปเปอร์คอมพิวเตอร์
 
2. คอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
       เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) ลักษณะเป็นตู้สูงใหญ่ ตั้งวางอยู่ในห้องปรับอากาศโดยเฉพาะมักใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลต่างๆ กับผู้ใช้จำนวนมาก เช่น ธนาคาร, ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) , หน่วยงานภาครัฐ  เป็นต้น 
 
 
mainframe ประเภทของคอมพิวเตอร์
ภาพเมนเฟรมคอมพิวเตอร์
 
3. คอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรขนาดกลางและเล็ก
      มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) มีทั้งรูปทรงแบบแบนๆ ที่เรียกว่า U ใช้ใส่ในตู้ Rack กับรูปทรงสูงๆ ที่เรียกว่า Tower ซึ่งคล้ายกับคอมพิวเตอร์ตามบ้านแต่อาจมีน้ำหนักและขนาดที่ใหญ่กว่า มักนำไปใช้ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในองค์กรทั้งขนาดกลางและเล็ก โดยคนในองค์กรต่างๆมักนิยมเรียกเจ้าเครื่องนี้กันว่า เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือเครื่องแม่ข่ายนั้นเอง
 
 
ภาพมินิคอมพิวเตอร์

4. คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
       ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ถูกนำมาใช้งานกันแพร่หลายมากที่สุด เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี (Personal Computer : PC), คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ,คอมพิวเตอร์แบบรองรับระบบสัมผัสลงบนหน้าจอ (Tablet PC) , คอมพิวเตอร์แบบพกติดกระเป๋า (Smart Phone)  และอื่นๆ
 
 
ภาพไมโครคอมพิวเตอร์

 

โพสโดย : ทิพวรรณ
IP : 182.53.223.24
โพสเมื่อวันที่ : 08 มิ.ย. 2559,13:11 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
admin
shuphanut@gmail.com
ตรวจแล้วครับ
โพสโดย : admin
IP : 182.53.222.117
โพสเมื่อวันที่ : 14 มิ.ย. 2559,10:20 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :